Máy ảo cơ bản-BASIC02

482,0004,818,500

Cấu hình máy ảo:

  • CPU: 4 vCore
  • RAM: 16 GB
  • HDD: 126 GB
  • OS: Windows
  • IP Public: 1 IP
Mã: N/A Danh mục: ,

Mô tả

Bạn cần máy ảo để thực hành, hoặc kiểm thử việc triển khai dịch vụ trong thời gian ngắn. Bạn có thể lựa chọn sản phẩm này, với cấu hình:

  • CPU: 4 vCore
  • RAM: 16 GB
  • HDD: 126 GB
  • IP Public: 1IP

Với cấu hình này, bạn có thể cấu hình được các dịch vụ như Domian Controller, DNS, Web, FTP…

Máy ảo được cung cấp trên nền tảng Microsoft Azure.

 

Thông tin bổ sung

Thời gian thuê

3 Ngày, 7 Ngày, 15 Ngày, 30 Ngày