Hỗ trợ cài đặt phần mềm từ xa qua internet

150,000

Dịch vụ hỗ trợ xử lý các vấn đề về phần mềm, cài đặt phần mềm thông qua internet.

Mô tả

Dịch vụ hỗ trợ xử lý các vấn đề về phần mềm, cài đặt phần mềm thông qua internet. Các phần mềm dùng để kết nối từ xa như:

Để sử dụng gói dịch vụ, quý khách chỉ cần:

  • Cài đặt phần mềm cho phép chúng tôi kết nối đến máy tính của quý khách hàng.
  • Chọn mua gói hỗ trợ và thanh toán.
  • Cho chúng tôi biết nhu cầu của quý khách để chúng tôi đánh giá và báo giá đến quý khách.
  • Sử dụng các phần chat để được hỗ trợ bằng âm thanh (phần mềm chat nên được cài đặt trên điện thoại).

** Giá sản phẩm là giá khởi tạo dịch vụ, tùy theo mức độ của yêu cầu, độ khó và thời gian mà chi phí sẽ được tính thêm cho phù hợp. Trong trường hộp chúng tôi không thể support được trường hợp của quý khách, chúng tôi sẽ hoàn tiền trở lại cho quý khách.

*** Thời gian hỗ trợ: 18h30 đến 22h30.