Cài đặt ứng dụng cho máy tính từ xa

50.000

Cài đặt ứng dụng, xử lý các lỗi khi cài đặt ứng dụng:

  • Hỗ trợ remote qua Teamviewer, Ultraviewer…
  • Hỗ trợ thông qua Facebook Messenger, Skype, điện thoại….

Giá đươc tính trên 1 ứng dụng được hỗ trợ

Dịch vụ phù hợp với người dùng cá nhân và doanh nghiệp nhỏ

Mô tả

Dịch vụ hỗ trợ khác hàng việc cài đặt ứng dụng cho máy tính thông qua các phần mềm từ xa thông qua các phần mềm remote desktop.

Dịch vụ chỉ tiến hành cài đặt phần mềm theo yêu cầu, không bao gồm bản quyền của phần mềm. Quý khách sẽ chịu mọi vấn đề về bản quyền phần mềm.

Giá dịch vụ được tính trên việc hỗ trợ cài đặt 1 ứng dụng.

Khi đặt hàng, quý khách vui lòng ghi rõ ở phần ghi chú phần mềm mình muốn cài đặt.

Loading...