Các chính sách và quy định thanh toán của việc mua các sản phẩm và sử dụng các dịch vụ trên EngISV như sau:

Tài liệu và các sản phẩm dưới dạng tệp tin (file) có thể tải về:

 • Quy định chung:
  • Sau khi thanh toán (theo Quy định về thanh toán) thành công, đơn hàng sẽ được xác nhận hoàn tất.
  • Mỗi sản phẩm sẽ được tối đa ba (03) lần tải trong chín mươi (90) ngày, nếu vượt quá số lần tải hoặc số ngày được tải quý khách sẽ không được hỗ trợ việc tải sản phẩm.
   • Số lần tải sẽ được tính từ lần đầu sau khi quý khách nhấn vào đường dẫn (link) tải về.
   • Số ngày được phép tải sẽ được tính từ lúc đơn hàng hoàn tất.
  • Khi tệp tin (file) bị lỗi khi tải về, quý khách vui lòng liên hệ info.engisv@gmail.com hoặc gởi tin nhắn đến fb.com/engisv để được hỗ trợ.
  • EngISV không chịu trách nhiệm việc quý khách làm thất lạc, mất tệp tin (file) sau khi đã tải về.
  • Quý khách sẽ không được đổi trả hoặc hoàn lại tiền, sau khi đơn hàng hoàn tất.
 • Quy định về thanh toán:
  • Quý khách phải thanh toán 100% giá trị đơn hàng mới nhận được sản phẩm.
  • Quý khách trả chi phí phát sinh trong quá trình thanh toán theo quy định của ngân hàng hoặc dịch vụ thanh toán.

Đối với sản phẩm dịch vụ hỗ trợ:

 • Quy định chung:
  • Để sử dụng sản phẩm dịch vụ hỗ trợ, khi đặt hàng bạn sẽ để lại thông tin của mình để EngISV liên hệ với quý khách về khả năng có thể hỗ trợ được hay không.
  • Sau khi EngISV xác nhận các thông tin cần thiết để thực hiện hỗ trợ, quý khách vui lòng thanh toán chi phí trên đơn hàng (theo Quy định về thanh toán).
  • Sau khi nhận được thanh toán của quý khách, EngISV sẽ thực hiện kiểm tra, đánh giá để thực hiện việc hỗ trợ.
   • Trong trường hợp phát sinh thêm các gói hỗ trợ trong quá trình kiểm tra, đánh giá, đang thực hiện gói hỗ trợ hoặc quý khách có yêu cầu thêm mà EngISV đánh giá cần thanh toán chi phí, quý khách sẽ được khởi tạo đơn hàng mới và phải thanh toán (theo Quy định về thanh toán) để được hỗ trợ các gói phát sinh.
  • Sau khi EngISV hoàn tất việc hỗ trợ, quý khách thanh toán phần còn lại nếu có (theo Quy định về thanh toán).
  • Đơn hàng sẽ hoàn tất khi quý khách thanh toán đầy đủ và xác nhận đã đã được hỗ trợ xong.
  • Quý khách sẽ được hoàn trả tiền nếu quá trình hỗ trợ không thành công.
 • Quy định về thanh toán:
  • Đối với đơn hàng từ 200.000 đồng trở xuống, quý khách sẽ phải thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi hỗ trợ.
  • Đối với đơn hàng trên 200.000 đồng, quý khách sẽ thành toán trước 70% giá trị đơn hàng trước khi hỗ trợ và 30% giá trị đơn hàng còn lại sẽ được thanh toán sau khi hoàn tất.
  • Quý khách trả chi phí phát sinh trong quá trình thanh toán theo quy định của ngân hàng hoặc dịch vụ thanh toán.

Quy định hoàn trả tiền:

 • Đối với sản phẩm file điện tử:
  • Quý khách chỉ được hoàn tiền khi đơn hàng chưa hoàn tất.
  • Chi phí phát sinh trong quá trình hoàn trả tiền, sẽ do quý khách chịu chi phí khi hủy đơn hàng.
 • Đối với sản phẩm dịch vụ:
  • Quý khách sẽ được hoàn tiền khi quá trình hỗ trợ không thành công. Quý khách sẽ không phải trả chi phí phát sinh khi hoàn tiền.
  • Quý khách sẽ được hoàn tiền khi hủy đơn hàng. Quý khách sẽ phải chịu các phi phí phát sinh trong quá trình hoàn tiền.

Để biết về các hình thức thanh toán, quý khách có thể xem tại đây