Blog

Dịch vụ cho thuê máy ảo ngắn hạn là dịch vụ cho phép bạn thuê một máy ảo trong thơi gian ngắn, với thủ tục đơn giản. Các máy ảo trong dịch vụ có cấu hình trung bình, đủ đáp ứng được hầu hết các dịch vụ mà bạn có thể triển khai trong môi trường Test, LAB và demo sản phẩm. Độ tin cậy và thời gian đáp ứng của máy ảo là 99% do máy ảo được hosting ở các dịch vụ cloud có chất lượng cao. Click vào đường link này để xem các gói sản phẩm.

Với dịch vụ này, bạn sẽ có một máy ảo nhanh chóng:

  • Độ tin cậy cao.
  • Cấu hình phù hợp nhu cầu.
  • Không cần phải thực hiện các thủ tục đăng ký phức tạp.

Dịch vụ này hoàn toàn phù hợp với những bạn sinh viên, những người đang có các sản phẩm cần demo trong thời gian ngắn. Bạn sẽ được hỗ trợ tạo máy ảo ngay khi đặt và thanh toán đơn hàng.