Windows Server Backup – Local backup Windows server 2012 R2

Backup và restore là vấn đề quan trọng với người quản trị. Windows Server backup là một giải pháp được cung cấp kèm theo của Microsoft Windows Server, đây là giải pháp an toàn, thuận tiện và sẵn có trên trên hệ điều hành mà chúng ta không cần mua thêm của hãng khác. trong bài viết này, sẽ giới thiệu việc backup và restore hệ thống có AD bằng Windows Server Backup. Để cài đặt ta chọn Server Manager -> Add roles and features -> chọn feature Windows Server…

Read More