DNS Server trên Windows server 2012 R2 – Caching-Only server – Primary DNS server – DNS Forwarder

DNS là dịch vụ quan trọng trên mạng internet cũng như mạng nội bộ, nó cho phép chuyển đổi dể dàng các hostname sang IP và ngược lại, giúp người quản trị có thể chủ động định danh các máy tính và các thiết bị trong mạng. DNS cho phép người dùng có thể truy cập các dịch vụ như web, mail bằng tên hết sức thân thiện với người dùng. Trong bài này sẽ giới thiệu việc cái đặt DNS server với các tính năng như Caching-Only, thiết lập…

Read More

Windows Server Backup – Local backup Windows server 2012 R2

Backup và restore là vấn đề quan trọng với người quản trị. Windows Server backup là một giải pháp được cung cấp kèm theo của Microsoft Windows Server, đây là giải pháp an toàn, thuận tiện và sẵn có trên trên hệ điều hành mà chúng ta không cần mua thêm của hãng khác. trong bài viết này, sẽ giới thiệu việc backup và restore hệ thống có AD bằng Windows Server Backup. Để cài đặt ta chọn Server Manager -> Add roles and features -> chọn feature Windows Server…

Read More

Child Domain Controller và Read-Only Domain Controller

Child domain và Read- Only Domain là hai kỹ thuật ủy thác quyền quản trị cho các chi nhánh. Tùy theo mức độ mà người ta lựa chọn phương thức khác nhau. Với Read-Only Domain thường người ta dùng cho những chi nhánh, nơi mà khả năng đảm bảo bảo mật vật lý kém. Đối với Child Domain thì chúng ta có thể ủy thác hoàn toàn quyền quản trị một site đến một chi nhánh một các độc lập. Mô hình thực hiện: Video demo Read-Only Domain Video demo…

Read More

Mail MDaemon – Publish SSL cho SMTP POP3 và Web mail

Ngoài thực tế, khi bạn triển khai hệ thống mail thì cần phải có các biện pháp bảo mật bảo về dử liệu người dùng. Bảo vệ mail bằng SSL với CA là không thể thiếu. Khi bạn muốn triển khai hệ thống mail ra ngoài internet cho người dùng truy cập, bạn phải đi mua 1 certificate từ những tổ chức cung cấp CA để mã hóa các dử liệu truyền đi tứ sever đến client và ngược lại. Trong bài lab này, hệ thống phân giải tên miền…

Read More

Active Directory Certificate Services và https trên Windows server 2012

Việc sữ dụng Certificate ngày càng phổ biến trong hê thống mạng. Từ dịch vụ web, mail đến các dịch kết nói từ xa, mã hóa dữ liệu… CA ngày càng trở nên quan trọng trong hệ thống mạng internet cũng như mạng LAN. Trong bài này tôi giới thiệu cách dựng một Certificate bằng role Active Directory Certificate Services trên Windows Server 2012 với Enterprise CA. Với mô hình triển khai: Các bước thực hiện: Máy Server 2012 đã lên DC, phân giải xong DNS Add role Active Directory Certificate Services…

Read More

Cấu hình Domain Controller với Active Directory Domain Service (AD DS) trên Windows Server 2012

Từ Windows Server 2008 trở về sau nay,  Windows cung cấp gói Active drectory Domain Service (AD DS), là gói Server Role để nâng cấp máy tính cài Windows Server lên thành Domain Controler. Với Domain Controller, sẽ cho phép người quản trị có thể quản lý tập trung các tài khoản, chứng thực, máy tính, cũng như thiết bị… một cách tập trung giúp cho việc kiểm soát hệ thống và tài nguyên trở nên dể dàng hơn. Việc cấu hình nâng cấp một máy chạy Windows Server 2006…

Read More